Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du mottagit en undertecknad bekräftelse.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev per post eller e-post). Du kan använda blanketten nedan, men du måste inte
använda den. Tänk dock på att ange ditt namn, din anläggningsadress, kundnummer eller annan uppgift som härrör till det tecknade avtalet du vill ångra.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Betalning av redan levererad el

Om du bett om att el ska börja levereras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.


Om du vill nyttja din ångerrätt meddelar du oss detta på telefon 0501-637 50 eller skickar e-post till kundservice@vanerenergi.se.
Det går också att använda denna blankettPDF (pdf, 122 kB) och skicka in till:

VänerEl AB
Box 102
542 21 Mariestad


Sidan senast uppdaterad: 2019-09-10

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor