Väner Energi
Väner Energi

Meny

Elens dag den 23 januari

Den 23 januari 2018 firas Elens dag för femte året i rad. Dagen är en möjlighet att lyfta fram all den nytta och nöje elen faktiskt ger oss i vår vardag och samhället i stort.

Sex skäl till att vi firar Elens dag


El är det största som har hänt människan i modern tid
Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? Elen gör att vi lever längre, har bättre hälsa och att vi får en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med.

Det är inte mycket som fungerar om strömmen går
Dagens samhälle bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera.

Fritid tack vare elen
I början på 1900-talet tog hushållsarbetet för en familj cirka 54 timmar i veckan. Sedan 1990-talet tar samma arbete 15 timmar i veckan, tack vare alla hushållshjälpmedel som drivs med el.

Elen skapar nytta varje dag i samhället
Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Först användes den till belysning i industrin, på gator och i hemmen. Nu använder vi den till IT-teknik, maskiner i industrin, hushållsmaskiner i hemmen och transporter med tåg och tunnelbanor.

Räddar liv och förbättrar arbetsmiljön
Tillgången till el inom sjukvården har gjort det möjligt att utveckla utrustning som räddar otaliga liv varje år. Även personalen inom äldrevården har fått det bättre med hjälp av el. Olika typer av lyftar hjälper numera till på många ställen.

Färre arbetsskador och bättre arbetsklimat tack vare el
Hela vår industriella utveckling hänger ihop med elektrifieringen. Arbetet har moderniserats, blivit mindre fysiskt krävande och mer effektivt tack vare el. Arbetsmiljön har blivit bättre genom att robotar (som ju också drivs med el) har tagit över tunga monotona eller hälsovådliga arbetsuppgifter, som till exempel lackering. Elektrifieringen har även inneburit stora miljöfördelar när el ersatt olja eller kol då utsläpp till luften helt har försvunnit eller renas med el. Sist, men inte minst så bygger hela den moderna tekniken inom IT-området också på el.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor