Väner Energi
Väner Energi

Meny

Nu har vi driftsatt vår nya ORC-turbin i Töreboda

Sedan länge producerar vi förnybar el samtidigt som vi producerar värme i vårt med Metsä Tissue samägda kraftvärmeverk i Mariestad. Den 16 april körde vi igång vår nya ORC-turbin i Töreboda, vilket innebär att vi även här producerar förnybar el, och kan kalla värmeverket i Töreboda för ett kraftvärmeverk.

Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden kan användas för att producera el. Turbinen är ansluten till vår befintliga biobränslepanna för kutterspån. Kutterspånet är en restprodukt från Moelvens limträfabrik och levereras via transportörer direkt från limträfabriken till kraftvärmeverket.

- Detta är en investering helt i linje med våra miljömål säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef på VänerEnergi.

På årsbasis kommer vi att producera över 200 000 kWh el vid anläggningen, vilket innebär att vi till stora delar kommer att vara självförsörjande på elenergi.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor