Väner Energi
Väner Energi

Meny

Nya miljövärden för fjärrvärme 2017

VänerEnergi har under 2017 lyckats med att ytterligare minska andelen olja i vår produktionsmix. Totalt utgjorde andelen olja endast 0,08 % av den totala fjärrvärmeproduktionen, i våra tre fjärrvärmenät, som uppgick till 172 GWh.

Redovisning nät för nät kan du se under fliken Fjärrvärme/Miljövärden.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor