Väner Energi
Väner Energi

Meny

VänerEnergi fortsatt certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015

Revision för omcertifiering och uppgradering genomfördes hos VänerEnergi AB i Mariestad under juni månad.

Under revisionen upptäcktes ett par mindre förbättringsområden. Dessa är nu korrigerande samt granskade och bedöms vara tillfredsställande. Därmed förnyas certifieringen och certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 utfärdas.

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
  • Systemet är beskrivet
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan
Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor