Väner Energi
Väner Energi

Meny

VänerEnergi investerar i förnybar elproduktion vid värmeverket i Töreboda

Värmeverket i Töreboda är placerat inne på Moelvens limträfabriks område och restprodukten kutterspån levereras via transportörer direkt från limträfabriken in till värmeverket. Värmeverket består förutom av pannan där kutterspån eldas även av en flispanna som eldas med skogsflis samt en biooljepanna som kan startas upp snabbt om någon av fastbränslepannorna skulle falla ur.

Fjärrvärmeleveransen, som är till 100 % förnybar, uppgår till cirka 28 000 MWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av varmvatten och värme i cirka 1 400 normalstora villor.

Under våren 2019 kommer den ORC-turbin som VänerEnergi beställt att levereras och kopplas in till kutterspånpannan. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden, i detta fall 105 gradigt hetvatten, kan användas för att utvinna elektricitet.

-En av de stora fördelarna med att kunna producera el samtidigt som man producerar värme är att elen produceras då behovet är som störst, det vill säga framförallt under vintertid, säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef på VänerEnergi.

På årsbasis kommer cirka 210 MWh el att produceras vid anläggningen, vilket medför årliga utsläppsbesparingar av 180 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Investeringen uppgår till 1,8 Mkr och kommer att vara återbetald inom 11 år.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor