Historiska rörliga elpriser

I tabellen kan du följa utvecklingen av det rörliga elprisavtalet. 

Rörligt elpris i öre/kWh inklusive moms.

Historiska rörliga elpriser


År 2022

År 2023

År 2024

Januari

148,90

141,76

123,20

Februari

115,16

127,28

79,53

Mars

183,31

126,85

88,59

April

124,58

109,16


Maj

143,87

72,61


Juni

177,39

86,29


Juli

128,49

66,71


Augusti

313,50

67,28


September

316,20

49,23


Oktober

127,65

61,71


November

208,36

127,04


December

379,74

120,03


Snittpris/år

197,26

96,33

97,11