Historiska rörliga elpriser

I tabellen kan du följa utvecklingen av det rörliga elprisavtalet. 

Rörligt elpris i öre/kWh inklusive moms.

Historiska rörliga elpriser


År 2018

År 2019

År 2020

Januari

47,44

85,23

39,28

Februari

59,94

73,41

32,88

Mars

67,76

63,98

26,78

April

61,19

62,95

19,85

Maj

55,15

56,12

24,73

Juni

69,54

41,98

39,84

Juli

81,15

55,09

19,21

Augusti

88,76

59,11

53,11

September

82,84

55,48

51,87

Oktober

73,29

60,06

37,09

November

79,61

65,03

41,48

December

80,34

55,51


Snittpris/år

70,58

61,16

35,10