Elhandelsavtal start
1 januari

När du tecknar ett elhandelsavtal med oss har du 14 dagars ångerrätt. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.
Jag vill teckna elhandelsavtal med startdatum 2023-01-01. Samtliga alternativ avser ursprungsmärkt el från vattenkraft. Priser inom parentes är exkl. moms. En fast avgift på 300 kr/år inkl. moms tillkommer på samtliga avtal. * (obligatorisk)
Jag vill teckna elhandelsavtal med startdatum 2023-01-01. Samtliga alternativ avser ursprungsmärkt el från vattenkraft. Priser inom parentes är exkl. moms. En fast avgift på 300 kr/år inkl. moms tillkommer på samtliga avtal.


Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar. * (obligatorisk)
Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar.