Elhandelsavtal start
1 oktober

När du tecknar ett elhandelsavtal med oss har du 14 dagars ångerrätt. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås, vilket är det datum vi skapar bekräftelsen av avtalet. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.
Kontakta oss på valfritt sätt om du vill utöva din ångerrätt, förslagsvis genom vårt standardformulär för ångerrätt av elhandelsavtal.
Se mer information i våra avtalsvillkor, länkade på denna sida.
Jag vill teckna elhandelsavtal med startdatum 2024-10-01. Samtliga alternativ avser ursprungsmärkt el från vattenkraft. Priser inom parentes är exkl. moms. En fast avgift på 300 kr/år inkl. moms tillkommer på samtliga avtal. * (obligatorisk)
Jag vill teckna elhandelsavtal med startdatum 2024-10-01. Samtliga alternativ avser ursprungsmärkt el från vattenkraft. Priser inom parentes är exkl. moms. En fast avgift på 300 kr/år inkl. moms tillkommer på samtliga avtal.

Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar. * (obligatorisk)
Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar.