Information om elpriskompensationen

Regeringen har beslutat att ge ersättning till de hushåll som drabbats mest av de höga elpriserna. De har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. De har sökt en lösning att hantera läget som anses enkel och snabb att få till stånd.

VänerEnergi kommer att administrera och betala ut ersättning till de hushåll som finns i vårt elnätområde, tillhör du ett annat elnätområde kommer du att få ersättning via ett annat elnätbolag.

Observera att det är regeringen som fastställt hur utbetalningen ser ut och vilka som får den. Har du frågor och funderingar på utformningen eller vill ha mer information hänvisar vi dit.

Några frågor och svar om det vi som elnätbolag kan svara på:

Vilka får ersättning?

Ersättningen kommer att utbetalas till konsumenter som haft en förbrukning på minst 700 kWh per månad, under december, januari och februari. Detta oavsett om man bor i villa, radhus eller lägenhet eller vilken avtalsform man haft gällande elhandel.

Vad blir ersättningen?

Ersättningen för perioden december, januari och februari beräknas via en trappa som börjar på en förbrukning på 700 kWh och sträcker sig till 2 000 kWh per månad. Minsta ersättningen blir 100 kr och som högst kan ersättningen bli 6 000 kr. Trappan hittar ni på regeringens webbplats.

Ersättning för mars 2022

Riksdagen har beslutat om en förändrad och förlängd elpriskompensationen även för mars månad. Till skillnad mot tidigare beslut kompenseras nu enbart kunder i södra Sverige, elprisområde SE3 och SE4, samtidigt som ersättningstrappan gäller redan från 400 kWh sträcker sig till 2 000 kWh per månad. Minsta ersättningen blir 100 kr och som högst kan ersättningen bli 1 000 kr för mars månad. Trappan hittar ni på regeringens webbplats.

När får jag min ersättning?

Ersättningen för måndernar december, januari och februari ligger från och med maj månad som ett tillgodo på dina nästkommande elfakturor. Du kommer alltså inte att få pengarna utbetalda, utan beloppet kommer att dras från kommande fakturor. I praktiken kan det betyda att det kan dröja tills full ersättning betalats ut till dig om du har låga belopp på dina fakturor.
Allting sker automatiskt och du som kund behöver inget göra.

Ersättningen avseende mars månad hanteras på samma sätt när vi fått ersättningen utbetald från Kammarkollegiet.

Vart ser jag att ersättningen betalas ut?

På varje faktura vi skickar ut finns en specifikation. Där kommer du kunna se avdraget och hur det räknas av.

Varför har jag inte fått ersättning?

Har du inte fått ersättning uppfyller du inte kriterierna vi fått från regeringen. Vi har ingen möjlighet att ändra eller påverka detta.

Vad händer om jag flyttat?

Enligt direktiven kan ersättningen i princip gå till den som står för abonnemanget vid utbetalningstillfället. Det är elnätbolaget som avgör. VänerEnergi har valt att dela upp ersättningen så att den som förbrukat elen under perioden får ersättningen.
Du som har flyttat under perioden och bor kvar i vårt elnätområde kommer också att få ersättningen.

Har du däremot flyttat utanför VänerEnergis elnätområde bör du kontakta oss med uppgifter om vart vi ska skicka ersättningen. Skicka e-post till oss: info@vanerenergi.se