Entreprenad

I vår entreprenadverksamhet ingår allt från markarbeten till kvalificerade installationsarbeten av olika slag. Dessutom sköter vi drift och underhåll av gatubelysningen i Mariestad, Töreboda och Gullspång tätorter.

Bland våra kunder finns industrier, vägentreprenörer, fastighetsbolag, lantbrukare, kyrkor, kommuner och landsting.

Vi bygger och utför

  • Belysningsanläggningar utomhus- vägbelysning.
  • Underhåll av belysningsanläggningar utomhus.
  • Installation, drift och underhåll av högspänningsanläggningar.
  • Skyliftarbeten.
  • Reservkraft.