Högkostnadsskydd för höga elpriser

Du som är elnätskund hos oss tillhör elområde 3 (SE3) och kommer därmed att få ta del av det högkostnadsskydd för höga elpriser som regeringen beslutat om.

  • Stödet omfattar i detta läge privatkunder som den 17 november hade ett elnätavtal med oss.
  • Hur mycket pengar du får baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden oktober 2021 - september 2022. Denna information hittar du på Mina sidor eller baksidan av dina fakturor.
  • För dig som kund i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.
  • Det är Försäkringskassan som kommer att betala ut det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser.
  • Nu pågår utbetalningarna av elstöd till privatpersoner. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars.

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

För Näringsidkare

Näringsidkare

Två stöd till näringsidkare finns också beslutade. Båda stöden behöver man ansöka om.