Högkostnadsskydd för höga elpriser

Du som är elnätskund hos oss tillhör elområde 3 (SE3) och kommer därmed att få ta del av det högkostnadsskydd för höga elpriser som regeringen beslutat om.

  • Stödet omfattar alla som den 18 november hade ett elnätsavtal med oss; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
  • Hur mycket pengar du får baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden oktober 2021 - september 2022. Denna information hittar du på Mina sidor eller baksidan av dina fakturor.
  • För dig som kund i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.
  • Det är Försäkringskassan som kommer att betala ut det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser.
  • Det finns ännu inget datum för när pengarna kan betalas ut. Det kan tidigast ske under februari 2023. Nu pågår en utredning om hur utbetalningarna ska kunna ske snabbast möjligt.

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022