Priser elnät företag

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du som företagare våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang.

I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63 ampere (A) hänvisas du till effektabonnemang.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Pris säkringsabonnemang företagskunder 2021

Säkringsstorlek

Pris för abonnemang kronor/år

Avgift för överföring
öre/kWh

Lägenhet*

1 116

10,2

16 A

2 668

10,2

20 A

4 007

10,2

25 A

5 438

10,2

35 A

9 326

10,2

50 A

13 862

10,2

63 A

18 502

10,2

Energiskatt tillkommer med 35,60 öre/kWh.

I abonnemang ingår elsäkerhetsavgift med 10,20 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år.

*Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang på samma servis. Max säkringsstorlek 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans.
Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.