Fördelar med fjärrvärme

Fördelarna med fjärrvärme är många. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får du som har fjärrvärme din värme lokalt producerad från någon av våra produktionsanläggningar.

Vad är fjärrvärme?

I ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk hettas vatten upp för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. Eftersom rören ligger nergrävda i marken är fjärrvärmen osynlig. Det enda som märks är värmen i elementen eller det varma vattnet i kranen.

Ekonomiska fördelar

 • Jämfört med andra värmekällor har fjärrvärme en låg investeringskostnad .
 • Det är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som ger dig lägre uppvärmningskostnader jämfört med el, pellets, värmepump och olja.
 • Priset har i många år haft en jämn prisutveckling. Priset har stigit på fjärrvärme, men ytterst lite.

Bekväma fördelar

 • Med fjärrvärme behöver du inte bekymra dig om bränsleleveranser.
 • Fjärrvärmen är i det närmsta underhållsfri.
 • Fjärrvärmecentralen tar liten plats och det tidigare pannrummet ger utrymme till annat.

Driftsäkra fördelar

 • Driftsäkerheten i fjärrvärmenätet är hög. Det uppnår man genom bland annat stor frihet i valet av energislag och genom att ha många produktionsmöjligheter och reserver i varje nät.
 • Nätet byggs upp så att ett brott i vårt rörsystem påverkar så få fastigheter som möjligt.

Miljömässiga fördelar

 • Fjärrvärmen är en klimatanpassad uppvärmningsmetod som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad.
 • Fjärrvärmen bidrar till bättre luft, vatten och mark.
 • För miljön är det bättre att värmeproduktionen sker i tekniskt avancerade och effektiva anläggningar. Dels för att uppnå en hög verkningsgrad och dels för att kunna arbeta med så effektiv rening av utsläppen som möjligt. Fjärrvärmen har på två decennier minskat Sveriges utsläpp med en femtedel.