Marknadsanalys om klimatpositiva produkter

Sverige har som mål att bli klimatpositivt efter år 2045. Det innebär att Sverige först ska bli klimatneutralt, för att sedan fånga in och lagra koldioxid - man kan säga att man städar atmosfären på koldioxid! På så sätt genereras minusutsläpp, och genom klimatneutralitet tillsammans med minusutsläpp så kan en produkt eller Sverige bli klimatpositiv.

Som en del i detta förväntas regioner och kommuner behöva erbjuda lösningar för minusutsläpp genom kolsänkor, till exempel genom möjligheten att fånga in och lagra koldioxid från ett fjärrvärmeverk. Denna teknik kallas Bio-CCS, Bioenergy Carbon Capture and Storage.

Ett klimatneutralt Mariestad 2030 och klimatpositiv fjärrvärme

  • Mariestad har som mål att bli klimatneutralt år VänerEnergi vill ta sitt ansvar för att få upp farten i klimatarbetet och vara aktiva i Mariestads mål att bli klimatneutrala 2030.
  • Nu utreder Katrinefors Kraftvärme, tillsammans med VänerEnergi och Metsä Tissue möjligheterna för koldioxidinfångning för minusutsläpp. De minusutsläpp som produceras kan användas för att erbjuda klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter kan bli klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Katrinefors Kraftvärme, VänerEnergi och Metsä Tissue städa atmosfären på koldioxid och bidra till att Sverige når klimatmålet!
  • En eventuell framtida satsning på Bio-CCS kommer främst finansieras genom nationellt eller internationellt stöd samt en frivilligmarknad för certifikat på minusutsläpp.
  • Marknadsanalysen skall ge en indikation på intresset för klimatpositiv fjärrvärme hos VänerEnergis kunder samt öka förståelsen för Bio-CCS och minusutsläpp.

Genom att hjälpa oss svara på tre frågor i vår marknadsanalys kan du vara med i utlottningen av en Ipad.
Senast 27 januari 2023 behöver vi ditt svar.