Priser fjärrvärme företag

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2020

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

63 357

19 813

43 544

193 MWh

60 kW

150 683

43 966

105 049

500 MWh

156 kW

385 738

103 972

272 147

1 000 MWh

312 kW

761 858

207 944

544 295


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2020

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

65 882

20 670

43 544

193 MWh

68 kW

156 586

49 869

105 049

500 MWh

177 kW

399 699

117 933

272 147

1 000 MWh

353 kW

789 780

235 866

544 295

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift. Denna fastställs årligen av styrelsen för VänerEnergi AB. Priset skall täcka vår kostnad för att producera och distribuera fjärrvärme i Lyrestad med påslag för framtida kända investeringar.


Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2020

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

69 300

0

69 300

193 MWh

167 186

0

167 186

500 MWh

433 125

0

433 125

1 000 MWh

866 250

0

866 250

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.