Priser fjärrvärme företag 2020

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2020

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

63 357

19 813

43 544

193 MWh

60 kW

150 683

43 966

105 049

500 MWh

156 kW

385 738

103 972

272 147

1 000 MWh

312 kW

761 858

207 944

544 295


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2020

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

65 882

20 670

43 544

193 MWh

68 kW

156 586

49 869

105 049

500 MWh

177 kW

399 699

117 933

272 147

1 000 MWh

353 kW

789 780

235 866

544 295

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.

Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2020

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

69 300

0

69 300

193 MWh

167 186

0

167 186

500 MWh

433 125

0

433 125

1 000 MWh

866 250

0

866 250

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.