Priser fjärrvärme företag 2021

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2021

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

52 204

16 324

35 880

193 MWh

60 kW

124 190

36 255

86 561

500 MWh

156 kW

317 846

85 670

224 250

1 000 MWh

312 kW

627 766

171 340

448 500


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2021

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

54 300

17 046

35 880

193 MWh

68 kW

129 058

41 123

86 561

500 MWh

177 kW

329 349

97 173

224 250

1 000 MWh

353 kW

650 773

194 346

448 501

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.

Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2021

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

56 000

0

56 000

193 MWh

135 100

0

135 100

500 MWh

350 000

0

350 000

1 000 MWh

700 000

0

700 000

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.