Priser fjärrvärme företag 2022

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2022

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

52 728

16 498

36 230

193 MWh

60 kW

125 408

36 616

87 404

500 MWh

156 kW

321 045

86 604

226 436

1 000 MWh

312 kW

634 085

173 209

452 871


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2022

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

54 833

17 216

36 229

193 MWh

68 kW

130 325

41 533

87 404

500 MWh

177 kW

332 674

98 233

226 436

1 000 MWh

353 kW

657 343

196 466

452 872

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.

Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2022

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

56 560

0

56 560

193 MWh

136 451

0

136 451

500 MWh

353 500

0

353 500

1 000 MWh

707 000

0

707 000

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.