Priser fjärrvärme företag 2023

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2023

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

53 647

17 321

36 326

193 MWh

60 kW

127 512

38 420

87 635

500 MWh

156 kW

326 406

90 966

227 035

1 000 MWh

312 kW

644 408

181 931

454 072


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2023

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

55 846

18 064

36 325

193 MWh

68 kW

132 671

43 578

87 636

500 MWh

177 kW

338 621

103 180

227 036

1 000 MWh

353 kW

668 837

206 360

454 072

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.

Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2023

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

59 360

0

59 360

193 MWh

143 206

0

143 206

500 MWh

371 000

0

371 000

1 000 MWh

742 000

0

742 000

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.