Priser fjärrvärme privat 2020

Här finner du som privatperson priser för fjärrvärme. Priset bestäms utifrån lokala förutsättningar och varierar därför mellan olika orter.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme privatkunder i Mariestad och Töreboda

I Mariestad och Töreboda baseras priset på fjärrvärme av en fast avgift och en rörlig energiavgift beroende av när på året energin förbrukas.

Pris fjärrvärme Mariestad och Töreboda privatkunder 2020

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

12 476

3 206

9 270

20 000 kWh

15 566

3 206

12 360

30 000 kWh

21 746

3 206

18 540

40 000 kWh

27 926

3 206

24 720

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Fjärrvärme privatkunder i Lyrestad

I Lyrestad baseras priset på fjärrvärme endast av en rörlig energiavgift. För 2020 är energiavgiften 87 öre/kWh.

Pris fjärrvärme Lyrestad privatkunder 2020


Årlig förbrukning


Års­kostnad
kronor


Varav fast avgift


Varav energiavgift

15 000 kWh

12 994

0

12 994

20 000 kWh

17 325

0

17 325

30 000 kWh

25 988

0

25 988

40 000 kWh

34 650

0

34 650

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.