Priser fjärrvärme privat 2021

Här finner du som privatperson priser för fjärrvärme. Priset bestäms utifrån lokala förutsättningar och varierar därför mellan olika orter.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme privatkunder i Mariestad och Töreboda

I Mariestad och Töreboda baseras priset på fjärrvärme av en fast avgift och en rörlig energiavgift beroende av när på året energin förbrukas.

Pris fjärrvärme Mariestad och Töreboda privatkunder 2021

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

12 850

3 303

9 547

20 000 kWh

16 032

3 303

12 729

30 000 kWh

22 397

3 303

19 094

40 000 kWh

28 762

3 303

25 459

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Fjärrvärme privatkunder i Lyrestad

I Lyrestad baseras priset på fjärrvärme endast av en rörlig energiavgift. För 2021 är energiavgiften 87,50 öre/kWh.

Pris fjärrvärme Lyrestad privatkunder 2021


Årlig förbrukning


Års­kostnad
kronor


Varav fast avgift


Varav energiavgift

15 000 kWh

13 125

0

13 125

20 000 kWh

17 500

0

17 500

30 000 kWh

26 250

0

26 250

40 000 kWh

35 000

0

35 000

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.