Priser fjärrvärme privat 2022

Här finner du som privatperson priser för fjärrvärme. Priset bestäms utifrån lokala förutsättningar och varierar därför mellan olika orter.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme privatkunder i Mariestad och Töreboda

I Mariestad och Töreboda baseras priset på fjärrvärme av en fast avgift och en rörlig energiavgift beroende av när på året energin förbrukas.

Pris fjärrvärme Mariestad och Töreboda privatkunder 2022

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

12 938

3 335

9 603

20 000 kWh

16 139

3 335

12 804

30 000 kWh

22 541

3 335

19 206

40 000 kWh

28 944

3 335

25 609

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Fjärrvärme privatkunder i Lyrestad

I Lyrestad baseras priset på fjärrvärme endast av en rörlig energiavgift. För 2022 är energiavgiften 88,40 öre/kWh.

Pris fjärrvärme Lyrestad privatkunder 2022


Årlig förbrukning


Års­kostnad
kronor


Varav fast avgift


Varav energiavgift

15 000 kWh

13 260

0

13 260

20 000 kWh

17 680

0

17 680

30 000 kWh

26 520

0

26 520

40 000 kWh

35 360

0

35 360

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.