Priser fjärrvärme privat 2023

Här finner du som privatperson priser för fjärrvärme. Priset bestäms utifrån lokala förutsättningar och varierar därför mellan olika orter.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme privatkunder i Mariestad och Töreboda

I Mariestad och Töreboda baseras priset på fjärrvärme av en fast avgift och en rörlig energiavgift beroende av när på året energin förbrukas.

Pris fjärrvärme Mariestad och Töreboda privatkunder 2023

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

13 585

3 502

10 083

20 000 kWh

16 946

3 502

13 444

30 000 kWh

23 667

3 502

20 165

40 000 kWh

30 389

3 502

26 887

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Fjärrvärme privatkunder i Lyrestad

I Lyrestad baseras priset på fjärrvärme endast av en rörlig energiavgift. För 2023 är energiavgiften 92,80 öre/kWh.

Pris fjärrvärme Lyrestad privatkunder 2023


Årlig förbrukning


Års­kostnad
kronor


Varav fast avgift


Varav energiavgift

15 000 kWh

13 913

0

13 913

20 000 kWh

18 550

0

18 550

30 000 kWh

27 825

0

27 825

40 000 kWh

37 100

0

37 100

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.