Serviceavtal företag

Du som företagare kan teckna ett Serviceavtal för din fjärrvärmecentral. Målet är att du ska känna dig trygg med att veta att din anläggning fortfarande fungerar på bästa sätt.

Avtalet bygger på ett årligt återkommande besök där vi kontrollerar din värmecentral. Kontrollen dokumenteras genom ett protokoll.

Detta ingår i kontrollen:

 • Packningar och anslutningar. Efterdragning vid behov. Eventuellt förbrukningsmaterial ingår.
 • Reglerventilernas funktion, värme och tappvarmvatten.
 • Säkerhetsventilens funktion.
 • Utomhusgivare.
 • Tryckhållningssystem (endast trycksatt kärl).
 • Cirkulationspump (missljud, läckage, inställt värde).
 • Inställda värden på reglercentralen samt vid behov förklara funktionen.
 • Kontroll av kortslutning mellan kallt och varmt vatten i blandare genom att
  manövrera ventiler i anslutning till växlare.
 • Renspolning av filter.

Kontrollen är begränsad till att gälla fjärrvärmecentralen. Justering och översyn av övrig utrustning såsom radiatorer med mera ingår inte men kan köpas till på fast timpris.

Pris

Serviceavtalet kostar 110 kronor/månad (1 320 kronor/år) exklusive moms.
Kostnaden läggs på din fjärrvärmefaktura.

Avtalstid

Avtalet löper på årsbasis med en månads uppsägningstid.