Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Behandling av personuppgifter för arbetssökande

VänerEnergi AB:s behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning.
Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som arbetssökande.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
VänerEnergi AB, org.nr. 556354-1860 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Har du sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för oss, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till oss att göra. För vidare information om denna personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta rekryteringsbolaget.

Hur får vi dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis ansöker om arbete hos oss.
Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis rekryteringsbolag eller de referenser du uppgett i din arbetsansökan.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, CV och intervjuanteckningar.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och lämplighet för tjänsten samt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt legitima intresse är att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Om du har lämnat uppgifter om referenser, har vi rätt att hämta in personuppgifter om dig från referenserna med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen, där vårt berättigade intresse är att kunna bedöma din lämplighet för tjänsten.

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?
Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför organisationen.

Överföring till tredje land
Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två år efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att vi ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat. För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt organisationens gallringsplan.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 MARIESTAD

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Vår webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.
Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.länk till annan webbplats

Uppdatering av denna integritetspolicy
Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.vanerenergi.se.länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-16

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor