Information vid driftstörningar

Under hösten 2024 kommer vi lansera vår nya tjänst för avbrottsavisering. Redan nu kan du anmäla dig för att när tjänsten är i drift få information via sms eller e-post vid oplanerade driftavbrott på våra nyttigheter elnät och fjärrvärme.

Sms och e-post vid driftstörning

För att nå så många av våra kunder som möjligt som berörs av ett pågående oplanerat driftavbrott kommer vi hämta mobiltelefonnummer knutna till adresser berörda av avbrottet från samtliga teleoperatörers databaser. För att säkerställa att avbrottsinformation når just det telefonnummer du önskar rekommenderar vi dig att gå in och anmäla dina uppgifter i tjänsten. Har du anmält ett telefonnummer till tjänsten går informationen endast ut till det numret.

Även du som har skyddat telefonnummer, jobbtelefon eller äger fritidshus kan ta del av tjänsten genom att själv gå in och anmäla dig som mottagare.

Uppgifterna används inte för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Anmälan och lagring av uppgifter

Via anmälningsfunktionen på denna sida har du möjlighet att lägga till eller ta bort uppgifter. Anmälan är knuten till en specifik nyttighet så har du flera av våra nyttigheter behöver du göra en anmälan per nyttighet. Har du till exempel både elnät och fjärrvärme så behöver du göra två anmälningar.

Du kan endast registrera ett telefonnummer och en e-postadress per nyttighet på varje anläggning.
Anmäler du en e-postadress får du ett mail där du behöver trycka på länken för att verifiera att angiven e-postadress är rätt innan e-postadressen blir aktiv för utskick.

Uppgifterna lagras hos vår tjänsteleverantör, dessa samkörs inte med de uppgifter du angett inne på Mina sidor och du behöver därför uppdatera dina uppgifter på båda ställen om du byter telefonnummer eller e-postadress.
Flyttar du från din anläggning rensas dina uppgifter automatiskt från tjänsten.

Ditt kundnummer och anläggningsnummer hittar du på fakturan från oss.

Planerade avbrott

Planerade avbrott kommer vi precis som tidigare avisera via vykort innan avbrottet. Dagen innan avbrottet skickas en påminnelse ut via sms till mobiltelefonnummer som är knutna till berörda adresser från samtliga teleoperatörers databaser samt till de som anmält sig till avbrottsaviseringstjänsten.

Hantering av personuppgifter

För att kontakta dig via e-post eller sms krävs registrering och lagring av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna som lämnas används för att administrera byte av el- och fjärrvärmemätare, driftinformation kring el och fjärrvärme samt kontaktuppgift vid el- och fjärrvärmerelaterade frågor.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning: https://vanerenergi.se/kundservice/personuppgiftsbehandling Länk till annan webbplats.