Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Genom att vara medlem i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill vi vara med och arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde ska beskriva samspelet mellan människan och dennes omgivning.

Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. Det finns idag över 600 områden. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna. Utvecklingen av ett biosfärsområde bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området. När många strävar mot ett gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet.