Miljöcertifiering

Vi är sedan juni 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar försäljning och distribution av el, fjärrvärme, data och telefonitjänster.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för företag och verksamheter som vill bedriva ett strukturerat miljöarbete. Det består av planering, processer, resurser och dokumentation som ska hjälpa till att nå våra mål, leva upp till miljörelaterade lagkrav och minska företagets miljöpåverkan.

För att få behålla certifikatet krävs ständig förbättring. En oberoende part kontrollerar detta vid årliga revisioner.