Miljöpolicy

VänerEnergi koncernen bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I vårt helägda dotterbolag VänerEl AB erbjuder vi elhandel. VänerEnergi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta servicenivå och överträffa våra intressenters förväntningar.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten, under projektering och under utförandet kan vi säkerställa att vi alltid tar hänsyn till vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att minska vårt klimatavtryck. Vi ställer höga krav på miljö, säkerhet och utförandet i såväl den egna verksamheten som på våra leverantörers och samarbetspartners verksamheter. På så sätt kan vi förebygga miljöföroreningar.

Genom att bland annat utöka andelen fjärrvärme som uppvärmningsform, minska elberoendet i de egna produktionsanläggningarna och reducera antalet impregnerade ledningsstolpar i vårt elnät tar vi ansvar för att minska den negativa miljöpåverkan vi orsakar med förbrukning av material, användning av energi, transporter och avfall. Samtidigt som vi arbetar aktivt med att öka vår positiva miljöpåverkan genom att stimulera utvecklingen av förnyelsebara energisystem.

VänerEnergi ser verksamhetens bindande krav som lägsta nivå att uppfylla.