Miljöpolicy

VänerEnergi AB ska skydda miljön genom att verka för en hållbar energiförsörjning.

Detta innebär att:

  • Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar.
  • Lagar och förordningar betraktas som minimikrav.
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn.
  • Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.
  • Stimulera utvecklingen av förnyelsebara energisystem.