Artikeln publicerades 13 november 2020

Statistik över elavbrott 2019

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Nu finns statistiken för elavbrotten 2019.

År 2019 inleddes med stormen Alfrida i januari som orsakade stora störningar, främst i Uppland. Lokalt var skadorna i samma omfattning som efter stormen Gudrun 2005. Sommaren stördes av en del åska, mest i augusti. Detta syns tydligt om man studerar statistiken månad för månad. En ”normal” månad är medelvärdet för kundavbrott (SAIDI) cirka 5 minuter. Den samlade leveranssäkerheten blev 99,97 procent. Detta motsvarar ungefär ett 160 minuter långt strömavbrott hos medelkunden.

Statistiken omfattar de 70 elnätsföretag som har bidragit med komplett material som täcker hela 2019. Statistiken representerar 83 procent av Sveriges 5,5 miljoner elkunder. Det är en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Noteringar från 2019 års avbrottsstatistik:

  • Den genomsnittliga avbrottsfrekvensen var 1,5. Den genomsnittlige svensken hade alltså ”ett och ett halvt” elavbrott under året. För VänerEnergi AB:s kunder var siffran 1,2.
  • Den genomsnittliga avbrottstiden var 164 minuter. Så länge var den genomsnittlige svensken utan el under hela året. För VänerEnergi AB:s kunder var den genomsnittliga avbrottstiden så låg som 71 minuter.