Artikeln publicerades 17 november 2020

Fortsatt medlemskap i Prisdialogen

VänerEnergi är medlem i Prisdialogen sedan 2020.

Under året har en samrådsprocess för fjärrvärmekunder i Mariestad och Töreboda genomförts, där ett urval av våra kunder deltagit. Här har fjärrvärmens kommande prisjusteringar, prisprognoser med mera tagits upp och beslutats.

Prisdialogens styrelse har nu granskat och beviljat VänerEnergi medlemskap även för 2021.

Bilden visar VänerEnergi AB:s medlemsbevis i Prisdialogen för år 2021.