Artikeln publicerades 19 januari 2021

Fjärrvärmens miljöpåverkan

I Europa var 2020 det allra varmaste året som uppmätts, 1,6° C över referensperioden 1981-2010. I Mariestad var årsmedeltemperaturen 9,2° C, vilket är 1,8° C varmare är referensperioden och i Töreboda 9,0° C, vilket är 2,2° C varmare än referensperioden. (Källa SMHI).

Fjärrvärmen bidrar i hög grad till att förhindra den globala uppvärmningen med sina låga koldioxidutsläpp. Totalt producerades 2020 i våra fjärrvärmenät i Mariestad, Töreboda och Lyrestad 164 GWh. Av detta producerades endast 0,1% med fossila bränslen, resten med koldioxidneutrala biobränslen.

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen- från produktion till konsumtion. Genom länken på denna sida kan du se miljövärden för våra fjärrvärmenät under 2020.

Bild som visar hur årsmedeltemperaturen ökat mellan åren 1981-2020