Artikeln publicerades 24 mars 2021

Uppdaterade avtalsvillkor

Från den 1 maj uppdaterar vi våra Särskilda avtalsvillkor gällande VänerEnergis elnätområden.

Förändringen rör endast dig som fastighetsägare till flerbostadshus.