Artikeln publicerades 29 oktober 2021

5-årsavtal på elhandel försvinner

De stora prisrörelserna som sedan en tid råder på elmarknaden skapar en alltför stor risk för oss som elhandelsföretag att erbjuda kunder långa avtalsformer eftersom vi inte vet hur stora riskkostnaderna kommer att vara så långt fram i tiden.

Men köper ni inte in hela min beräknade årsförbrukning då jag tecknar mitt fasta elhandelsavtal?

Vi kan köpa in hela din förväntade årsförbrukning, men det vi som elhandelsföretag inte kan säkra oss mot är hur och när du förbrukar din el under året, och vi vet framförallt inte hur och när du kommer att förbruka din el över dygnet.

Denna risk, som kallas profilrisk, tar normalt sett elhandelsföretaget betalt för i sina marginaler, men i samband de stora prisrörelserna den senaste tiden har kostnaden för denna risk ökat kraftigt. Ingen vet hur stora dessa kostnader kommer att bli i framtiden med en fortsatt utbyggnad av förnyelsebar el som vind och sol vilket bidrar till fortsatt hög rörlighet i priserna. Därför väljer vi, liksom flera andra elhandelsföretag, att sluta erbjuda långa elhandelsavtal.