Artikeln publicerades 4 november 2021

Vädersäkring av elnät

Ett av de största hoten mot en säker och trygg elförsörjning är vädret. Framför allt är det blåsväder som kan fälla träd över luftledningar, men även snö och regn kan påverka elnätet.

Stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) visade på sårbarheten med eldistribution via luftledningar. Stormfällda träd föll över ledningarna, vilket orsakade långa och kännbara strömavbrott.

Därför har vi på VänerEnergi målmedvetet arbetat med att vädersäkra våra ledningar på landsbygden. Det gör vi genom att byta ut luftledningar till jordkabel. Under den senaste 10 årsperioden (2011–2020) har vi satsat i storleksordningen
90 miljoner kronor för detta ändamål.

Vi har med dom pengarna bytt ut 22 mil luftledningar till kabel. Inte all kabel hamnar i mark utan en liten del har även hamnat i sjön. År 2017 lade vi två nya matningskablar till Torsö. Kablarna lades på sjöbotten från Mariestad till Torsö. Längd 5,2 km.

Vid 2021 års utgång, så beräknar vi ha 42 km luftledning kvar att bygga om. Av dessa 42 km så är 2 km högspänning (10 kV) och 40 km är lågspänning (0,4 kV). Under 2022 kommer vi att bygga om den sista luftledningen med högspänning.

Förutom att leveranskvalitén ökar i elnätet, så vinner man även arbetsmiljömässigt. Våra montörer behöver inte arbeta under svåra väderförhållanden med att ta bort stormfällda träd från luftledningar.

I de områden som är ombyggda till jordkabelnät, har strömavbrotten orsakat av väder i princip upphört. Endast ett mindre avbrott har inträffat under perioden 2011–2021.