Artikeln publicerades 28 januari 2022

Fjärrvärmen bidrar till att förhindra den globala uppvärmningen

Hur nära är vi att nå en global uppvärmning av 1,5 °C?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. I det överenskomna avtalet åtar sig varje land att bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig långt under 2 °C till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer, samt en intension att göra ytterligare ansträngningar för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 °C.

På grafen kan vi se var vi befinner oss idag samt 30-års trenden för när vi kommer att nå målsättningen på 1,5 °C. (Källa: Copernicus Climate Data) Om de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka lika mycket i framtiden som hittills kommer vi att nå en global uppvärmning av 1,5 °C redan 2033. Skrämmande, eller hur?

Bilden visar en graf över utvecklingen av den globala uppvärmningen

Fjärrvärmen bidrar i hög grad till att förhindra den globala uppvärmningen med sina låga koldioxidutsläpp. Totalt producerades 2021 i våra fjärrvärmenät i Mariestad, Töreboda och Lyrestad 192 GWh (192 miljoner kWh). Av detta producerades endast 0,4% med fossila bränslen, resten med koldioxidneutrala biobränslen.

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen- från produktion till konsumtion. Genom länken på denna sida kan du läsa mer om och se våra miljövärden för 2021.