Artikeln publicerades 25 februari 2022

Många stormar men få elavbrott

De senaste månaderna har stormarna avlöst varandra. Detta till trots har VänerEnergi endast haft två elavbrott orsakat av vädret.

Anledningen till detta är att vi under många år arbetat med att vädersäkra våra ledningar på landsbygden. Det gör vi genom att byta ut luftledningar till jordkabel.

Vid 2021 års utgånghade vi cirka 42 km luftledning kvar att bygga om. Av dessa 42 km så är 2 km högspänning (10 kV) och 40 km är lågspänning (0,4 kV). Under 2022 kommer vi att bygga om den sista luftledningen med högspänning.

Förutom att leveranskvalitén ökar i elnätet, så vinner man även arbetsmiljömässigt. Våra montörer behöver inte arbeta under svåra väderförhållanden med att ta bort stormfällda träd från luftledningar.

I de områden som är ombyggda till jordkabelnät, har strömavbrott orsakade av väder i princip upphört. De avbrott vi haft på grund av vädret i vinter har varit på sträckor där det fortfarande är luftledning som lågspänningsmatning.