Artikeln publicerades 31 maj 2022

Stort tack för era fina omdömen!

Under våren har vi tillsammans med företaget AQ Analys utfört en NKI-undersökning bland er kunder. Med detta menas att vi genom en indexmätning fastställt hur nöjda ni är med oss och de tjänster vi tillhandahåller.

Vi har nu fått resultatet och blir väldigt glada och stolta att vi ännu en gång har förbättrat vårt redan tidigare höga index.
På en indexskala från 0-100, där 100 är det högsta värdet, får vi ett värde på hela 82,5.
Detta kan jämföras med Svenskt Kvalitetsindex:s (SKI) rapport för Energibranschen där det genomsnittliga indexet för 2021 låg på 66,0.

Det ni kunder tycker vi är bäst på:

  • Leverans- och driftsäkerhet
  • Bemötande och kontakt med personalen
  • Tillgänglighet

Vi har också fått mycket bra feedback på områden vi behöver vidareutveckla. Exempel på detta är vår webbplats och digitaliseringsgraden i övrigt.

Återigen, stort tack till alla er som deltog i vår undersökning!