Artikeln publicerades 5 december 2022

Nya elnätspriser från
1 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjer vi på VänerEnergi AB våra elnätspriser. Samtidigt höjer vi nätnyttoersättningen för den el våra producenter matar in i vårt elnät.

Höjningen av våra elnätspriser är till följd av de kraftigt ökade elpriserna samt regionnätavgifter.
De höjningar som träder i kraft den 1 januari 2023 innebär för en lägenhetskund om en höjning på cirka 15–25 kronor per månad, medan det för en villa handlar om mellan 50–150 kronor per månad.

Varför höjer vi elnätspriserna?

Precis som för våra kunder har de senaste årets kraftigt stigande elpriser påverkat oss som elnätsföretag. När el transporteras i kablar försvinner en del i vad som kallas för nät- eller överföringsförluster. Det är naturligt och något man som elnätskund alltid betalat för som en del av elnätsavgiften. I takt med att elpriserna går upp så ökar därmed också våra kostnader, något som gör att vi behöver höja våra priser.
De ökade intäkter vi får in genom att höja elnätspriserna kommer gå direkt till att täcka våra egna ökade kostnader.