Artikeln publicerades 19 januari 2023

Rekordhöga koldioxidnivåer

Vi ser just nu de högsta koldioxidnivåerna i atmosfären på 2 miljoner år- men inte beroende på fjärrvärmen.

Håller den nuvarande temperaturtrenden i sig så kommer vi att nå en global uppvärmning av 1,5 °C redan 2033, vilket var målsättningen, enligt Parisavtalet som trädde i kraft 2016, att inte överstiga fram till år 2100. Anledningen till att temperaturen stiger är att utsläppen av växthusgaser ökar, framför allt koldioxid och metan. På nedanstående graf kan vi utläsa hur halterna av dessa två växthusgaser ökat i atmosfären mellan 2003 och fram till idag. (källa: climate.copernicus.eu)

Bilden visar en graf över hur halterna av växthusgas ökat från 2003 fram till idag

Fjärrvärmen bidrar i hög grad till att förhindra den globala uppvärmningen med sina låga koldioxidutsläpp. Totalt producerades 2022 i våra fjärrvärmenät i Mariestad, Töreboda och Lyrestad 180 GWh (180 miljoner kWh). Efter att vi konverterat en av oljepannorna från fossil olja till bioolja i Mariestad så är endast 0,01% producerat med fossila bränslen, resten med koldioxidneutrala biobränslen.

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen- från produktion till konsumtion. Genom länken på denna sida kan du läsa mer om och se våra miljövärden för 2022.