Artikeln publicerades 23 mars 2023

Förändrade regler gällande nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar

Idag betalar produktionsanläggningar upp till 1 500 kW ingen eller en reducerad nätavgift. Undantaget för att betala nätavgift finns i ellagens 4 kap. 37§ och 38§.

Undantaget står i strid med Energimarknadsdirektivets artikel 18 om att varje elnätskund ska svara för sina egna kostnader.

Enligt beslut av Energimarknadsinspektionen är det reglerna i Energimarknadsdirektivet som ska gälla. Mer information finns i länken till Energimarknadsinspektionen på denna sida.

VänerEnergi har att följa den nya lagstiftningen, vilket på sikt innebär en förändring av tariffen för berörda produktionsanläggningar.