Artikeln publicerades 21 maj 2024

Prisändring fibertjänster

Vi kommer per den 1 juli 2024 att justera våra priser på internettjänster och tjänstepaket i fibernätet. Orsaken till prisjusteringen är kostnadsökningar från våra leverantörer.

Informationsbrev har gått ut till berörda kunder.