Artikeln publicerades 31 maj 2024

Anmäl dig till vår avbrottsaviseringstjänst

Under hösten kommer vi lansera vår nya tjänst för avbrottsavisering. Redan nu kan du anmäla dig för att när tjänsten är i drift få information via sms eller e-post vid oplanerade driftavbrott på våra nyttigheter elnät och fjärrvärme.