Artikeln publicerades 4 juli 2024

Höjd elberedskapsavgift

Elsäkerhetsverket har beslutat om höjd elsäkerhetsavgift från den
1 januari 2024. Elsäkerhetsavgiften är en myndighetsavgift och kan inte påverkas av elnätsbolaget.

Vår elnätstaxa är beräknad på den tidigare beslutade elberedskapsavgiften från myndigheten. Detta medför att mellanskillnaden för 2024 kommer att finnas med som en engångsavgift på din faktura som avser förbrukningen för augusti månad.
För 2025 kommer den höjda elberedskapsavgifter räknas in i vår elnätstaxa.

Högspänningsabonnemang

2023 var avgiften för högspänningsabonnemang 2 129 kronor. Den nya avgiften för 2024 är 4 897 kronor. Engångsavgift avseende prishöjning för 2024 blir 2 768 kr.
Beloppen är angivna exklusive moms och är årsavgifter.

Lågspänningsabonnemang

2023 var avgiften för lågspänningsabonnemang 39,20 kronor. Den nya avgiften för 2024 är 90 kronor. Engångsavgift avseende prishöjning för 2024 blir 50,8 kr.
Beloppen är angivna exklusive moms och är årsavgifter.

Vad är elberedskapsavgift?

Elberedskapsavgiften är en årsavgift som ska finansiera den del inom Svenska Kraftnät som ansvarar för de beredskapsåtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Avgiften är momsbelagd.