Nyhetsarkiv


  • Pappersfakturor saknar logotyp

    Det har kommit till vår kännedom att de pappersfakturor avseende el och fjärrvärme som vi skickat ut i början av februari månad saknar vår logotyp.

  • Markförlagd kabel ersätter luftlinje

    Vi kopplar nu bort Slättelinjen från nuvarande elnät och lägger över matningen till transformatorn Järneberg till det nya kabelnätet. När detta arbete är klart är sträckan Järneberg – Boda helt kablif...