Ångerrätt stadsnättjänsteavtal

Du har rätt att frånträda ett tecknat stadsnättjänsteavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås, vilket är det datum vi skapar bekräftelsen av avtalet som skickas ut till dig.

Vill du utöva ångerrätten Kan du kontakta oss på valfritt sätt. Till exempel via telefon, brev eller e-post. Tänk på att ange ditt namn, din anläggningsadress, kundnummer eller annan uppgift som härrör till det tecknade avtalet du vill ångra. Du kan även använda formuläret på denna sida.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Betalning av redan levererad tjänst

Om du bett om att stadsnättjänst ska börja levereras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.