Byte av kommunikationsoperatör under 2021

Bosnet AB blir vår nya kommunikationsoperatör från maj 2021. Just nu pågår arbete med överföring av alla befintliga tjänster till den nya plattformen. Arbetet beräknas vara klart torsdagen den 29 april.

I samband med bytet av kommunikationsoperatör sker
även en större uppgradering av teknikplattformen för att möta framtida behov av ökad kapacitet.

Vad innebär bytet för dig som befintlig kund?

Har du redan aktiva tjänster via fibernätet kommer dina tjänster att flyttas
till den nya plattformen. Du som kund behöver inte göra något nytt val utan
behåller din nuvarande tjänsteleverantör. Eventuella förändringar av din nuvarande tjänst meddelas från din tjänsteleverantör.

Vad innebär bytet för dig som ny kund?

Har du inte hunnit aktivera en tjänst via fibernätet och vill göra det kan du gå in till den nya plattformen på bosnet.se och söka på din egen adress.

Hur går bytet till?

Flytten av tjänster från openbit.se till bosnet.se är planerad att pågå perioden måndagen den 26 april- söndagen den 2 maj. Mellan dessa datum uppstår en så kallad frysperiod, då du som kund inte kan byta tjänsteleverantör.

Du kan under nätterna den aktuella perioden uppleva kortare avbrott i dina tjänster.
Upplever du övriga fel i dina tjänster kontaktar du din tjänsteleverantör.

Denna sida uppdateras löpande med ny information.