Teckna TV

När du tecknar ett avtal med oss har du 14 dagars ångerrätt. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar. * (obligatorisk)
Jag har läst och accepterar gällande avtalsvillkor samt är medveten om att jag kan ångra detta avtal inom 14 dagar.