Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Ursprungsmärkning av el

Som konsument har du enligt lag rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför.

Redovisningen visar ursprunget för den el som såldes föregående kalenderår. Avsikten är att du ska få möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart elpris.

Ursprungsgarantier

Alla privatkunder som tecknar elhandelsavtal med VänerEl AB får automatiskt el från vattenkraft. Den elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elhandelsavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. I den försäljningen finns de privatkunder som tecknat fastprisavtal före den 1 september 2013, de kunder som har anvisat pris samt företagskunder. Diagrammet Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft nedan består av Residualmixen. Avtal för privatkunder tecknade efter den 1 september 2013 består av 100% vattenproducerad el.

Ursprungsmärkningen

Här nedan visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2016. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). Under diagrammet finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO2, kärnbränsleavfall per kWh.

Elens ursprung för privatkunder med Rörligt elhandelsavtal eller fastprisavtal tecknat efter
1 september 2013

Miljöpåverkan

  • Koldioxid: 0,0 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft

Miljöpåverkan

  • Koldioxid: 350,5 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 1,07 mg/kWh

Vår samlade elförsäljning 2016

Miljöpåverkan

  • Koldioxid: 147,8 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,45 mg/kWh

Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata utgår ifrån den nordiska produktionsmixen föregående kalenderår med hänsyn tagen till import/export och som sedan korrigerats genom att avräkna befintliga ursprungsmärkningar i Norden och handel med ursprungsgarantier. Miljöpåverkan som utsläpp av koldioxid och kärnbränsleavfall är beräkningar av driftsdata från Svensk Energi.

Bakgrund till ursprungsmärkning av el

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Syftet är:

  • Öppenhet genom att ge öppen och lättillgänglig information
  • Konsumenternas rätt till information om köpta produkter
  • Ge möjlighet att göra informerade val baserat på elens ursprung
  • Utbilda konsumenterna och efterfråga elproduktion som bidrar till ett säkert och hållbart energisystem

EU-direktivet infördes i den svenska Ellagen 2005.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

Logga in på Mina sidor